Strigolactonen

Onderzoeker:  Sofie Goormachtig (UGent)

Sofie Goormachtig en haar team werken aan de ontrafeling van de signaalcascaden die in planten door de strigolactonen in gang worden gezet. Strigolactonen zijn een recent ontdekte klasse van plantenhormonen die verschillende aspecten van plantengroei en hun interactie met de omgeving beïnvloeden. Strigolactonen zorgen onder meer voor de fijnregeling van scheutvertakking. Ze spelen ook een rol bij de vorming van mycorrhizae (symbiotische interactiestructuren tussen wortels en bodemschimmels). Maar ze bevorderen ook de ontkieming van parasitaire onkruiden.

Reden genoeg om de moleculaire mechanismen die de werking van strigolactonen bepalen, te doorgronden. Uiteindelijk kan dit leiden tot een efficiëntere groei van planten. Dat zou dan een positieve uitwerking hebben op de opbrengst van de plant.

Het team van Sofie Goormachtig werkt in eerste instantie aan de identifcatie van de componenten waarop de strigolactonen ingrijpen om vervolgens de functie van die verschillende componenten te achterhalen. De daaruit opgedane kennis zal in een volgende stap worden vertaald naar voor de landbouw relevante gewassen.