Het verschil tussen genetisch gewijzigde en niet-genetisch gewijzigde gewassen

Genetische modificatie

In de natuur kunnen alleen individuen binnen een soort of nauw verwante soorten met elkaar kruisen, zoals bijvoorbeeld:
 
Appel  x Appel
Aardbei  x Aardbei
Koolzaad x Witte mosterd
Paard  x  Paard
Paard  x Ezel
 
Maar verder dan dit gaat het in de natuur niet. Met de technologie van genetische modificatie kan je ver buiten de soortgrenzen om erfelijk materiaal uitwisselen. Je kan dus DNA van een appel in mosterd brengen of van een bacterie in een aardbei.
 
In klassieke kruisingen zoals hierboven aangegeven krijg je altijd eerst een 50% – 50% mengeling van het DNA van beide ouders. Duizenden eigenschappen van de vader wordt gemengd met duizenden eigenschappen van de moeder. Bij genetische modificatie krijg je die mengeling niet. Je brengt één of enkele eigenschappen rechtstreeks binnen in het organisme dat je wil wijzigen.
  
Wil je slechts één of enkele eigenschappen van de ene naar de andere appel overbrengen dan kun je dat op twee manieren doen: 
  • Je kruist de twee appelsoorten en selecteert nakomelingen die de gewenste eigenschappen hebben en kruist die vervolgens ettelijke keren terug met de appelsoort die je wilde wijzigen. Je blijft selecteren op aanwezigheid van de gewenste eigenschappen. Zo raak je stap voor stap steeds meer van de ongewenste eigenschappen kwijt en kom je uiteindelijk dicht in de buurt van wat  je wilde hebben.
  • Je isoleert uit de ene appel het DNA dat verantwoordelijk is voor de gewenste eigenschappen en brengt dit door genetische modificatie rechtstreeks binnen in de andere appelsoort. Je voegt in dat geval een klein stukje DNA toe aan het geheel dat al aanwezig is. 
 
De belangrijkste verschillen tussen klassieke kruisingen en genetische modificatie zijn dus:
  • Door  genetische modificatie kan je DNA uitwisselen over de soortgrenzen heen.
  • Door genetische modificatie kan je in één stap eigenschappen introduceren, zonder bestaande eigenschappen te wijzigen.