Herbicidetolerantie

Herbicidetolerante gewassen zijn door biotechnologische technieken bestand gemaakt tegen een bepaalde onkruidverdelger. Landbouwers kunnen die onkruidverdelger gebruiken om het veld onkruidvrij te maken, zonder de geteelde gewassen te schaden.
 

Het onkruidprobleem vergaat niet

De landbouw mag dan al heel ver gevorderd zijn, onkruid is nog altijd van de partij. Onkruid wieden volstaat meestal niet: het groeit zo terug. Als je het te lijf gaat met zware machines, leidt dat in sommige gebieden tot schadelijke erosie. Spuiten met chemische onkruidverdelgers (herbiciden) is wel doeltreffend, maar heeft een impact op het milieu. 
 
Er bestaan verschillende types onkruidverdelgers, elk met een eigen werking, giftigheid, afbraaksnelheid,... Jammer genoeg zijn de meest milieuvriendelijke het minst specifiek: ze maken geen onderscheid tussen onkruid en gewas.
 
Biotechnologen hebben een manier gevonden om gewassen toch tegen deze onkruidverdelgers te beschermen. Ze passen het gewas aan zodat het zelf opgewassen is tegen de werking van de onkruidverdelger. De gewassen blijven onaangeroerd door het herbicide, terwijl het onkruid vernietigd wordt. Deze gerichte onkruidverdelging wordt aangewend bij landbouwgewassen zoals maïs, soja, katoen en koolzaad.
 
Het aantal boeren dat herbicidetolerante gewassen teelt, blijft toenemen. Zo is in de VS 90% van de geteelde soja herbicidetolerant en in Argentinië zelfs 98%. Ook in Brazilië en China is meer dan de helft van de soja herbicidetolerant. Boeren kiezen vooral voor herbicidetolerante gewassen omwille van de lagere teeltkosten, maar ook omdat de voorbereiding en opvolging van de teelt een stuk makkelijker zijn dan bij conventionele gewassen. Zo moet de grond op voorhand niet of nauwelijks geploegd worden, een werk waar normaal gezien veel tijd en energie in kruipt.
 
Herbicidetolerante gewassen leveren niet enkel voor de boer, maar ook voor het milieu voordelen op. Zo gebruikten de transgene boeren in 2006 6% minder herbiciden dan nodig zou zijn voor conventionele teelt. De gebruikte herbiciden hadden daarenboven bijna een kwart minder impact op het milieu dan de conventionele herbiciden.
 
Desalniettemin zijn herbicidetolerante gewassen niet de volmaakte oplossing voor een duurzame en milieuvriendelijke landbouw. Milieugroeperingen vinden dat het verkeerd is gewassen te ontwikkelen die afhankelijk blijven van herbiciden. Ze zijn voorstanders van een landbouw waarin geen onkruidverdelgers gebruikt worden.
 
Daarnaast houdt het overmatig gebruik van één bepaalde onkruidverdelger – zowel bij conventionele als bij transgene teelt - het risico in dat onkruiden er resistent tegen worden. Na vele jaren teelt ziet men dat transgene teelt niet sneller leidt tot resistent onkruid dan de conventionele teelt. Voor de bestrijding van deze resistente onkruiden, gebruiken conventionele en transgene boeren dezelfde strategieën.