Etikettering van GGO’s

De regelgeving over de etikettering van GGO’s is één van de basisprincipes om de keuzevrijheid van de consument te garanderen. Producenten en consumenten moeten een keuze kunnen maken tussen GGO’s en conventionele of biologische producten.

Zaaizaad, levensmiddelen en diervoeding die genetisch gewijzigd zijn, of GGO’s of daarvan afgeleide producten bevatten, dragen een vermelding  ‘genetisch gemodificeerd’ op het etiket dragen. Op deze algemene regel bestaan wel enkele uitzonderingen:

  • GGO-fermentatieproducten hoeven niet geëtiketteerd te worden. Dus wanneer een bepaalde ‘processing aid’ of een additief geproduceerd is door een GGO, en aanwezig is in het eindproduct, dan hoeft dit geen GGO-aanduiding te dragen.
  • De toevallige of technisch onvermijdbare aanwezigheid van GGO’s of daarvan afgeleide producten, beneden 0,9% per ingrediënt, hoeft niet vermeld te worden. Dit wordt de ‘etiketteringsdrempelwaarde’ genoemd.