Detectie van GGO’s in voeding

Detectiemethodes maken het mogelijk om de aanwezigheid van GGO’s in ladingen en in voedingsproducten op te sporen. Overheden gebruiken die methodes om na te gaan of men zich aan de voor GGO’s geldende etiketteringsverplichtingen houdt. Bedrijven en instellingen gebruiken de testen om de aanwezigheid van GGO’s in de door hen beheerde stromen te monitoren.

De detectieprotocols zijn gebaseerd op twee verschillende methoden:

  • Aantonen van de aanwezigheid van genetisch gewijzigd DNA.
  • Aantonen van de aanwezigheid van een eiwit dat enkel in het genetisch gewijzigde materiaal voorkomt.

Detectie van DNA wordt het meest toegepast. Detectie van eiwit wordt vooral toegepast voor snelle testen op vers plantenmateriaal in het veld. De DNA gebaseerde methoden maken bijna allemaal gebruik van PCR (‘polymerase chain reaction’). Daarmee kunnen specifieke stukjes DNA opgespoord worden, ook al zijn die in minuscule hoeveelheden aanwezig.

Afhankelijk van welk stuk DNA je opspoort kan je specifiek of minder specifiek een GGO aantonen. Als je de ‘35S-promoter’ opspoort, spoor je alle GGO’s op waarin dat element gebruikt is. Wil je slechts één heel specifieke GGO opsporen dan moet je een zogenoemde ‘event-specifieke’ detectietest doen. Die spoort een DNA-element op dat uniek is voor een bepaalde GGO. Naast ‘event-specifieke’ detectietesten bestaan ook ‘construct-specifieke’ detectietesten. Die zijn uniek voor een bepaald genetisch construct dat gebruikt is om GGO’s te maken. Zo kan eenzelfde construct gebruikt zijn voor zowel modificatie van mais als van soja.

Vandaag wordt er gewerkt aan allerlei manieren om het efficiënt detecteren van GGO’s in een steeds complexere wirwar van GGO’s die op de markt zijn, mogelijk te houden. Er zijn al testen waarin naar de aanwezigheid van enkele tientallen GGO’s tegelijkertijd wordt gekeken.

België heeft drie zogenoemde ‘referentielaboratoria’ voor de detectie van GGO’s: één in Vlaanderen (het ILVO), één in Wallonië (het CRA-W in Gembloux), en één in Brussel (WIV-SBB). Deze laboratoria zijn door de Belgische overheid erkent en ze voeren gecertificeerde testen uit. Op Europees niveau bestaat er ook nog en ‘community reference laboratory’. Dit is gevestigd in Ispra, Italië. Dit Europese laboratorium voert validaties uit van GGO detectietesten.