Chromatine, bladontwikkeling en groei

Onderzoeker:  Mieke Van Lijsebettens (UGent)

De mate van groei bepaalt de opbrengst van gewassen. Kennis over de mechanismen die aan de basis liggen van plantengroei helpt ons op een efficiëntere wijze planten te kweken. Plantengroei is echter een bijzonder complex gegeven. Het bijzondere aan planten is dat ze hun groei kunnen bijsturen in functie van signalen uit hun omgeving. De rol van een aantal erfelijke factoren in dit proces is al bekend. Er is echter nog maar weinig bekend over de rol die modificaties op DNA- en chromatine-niveau spelen in de bijsturing van de groei van de plant. Chromatine is het complex van DNA en eiwitten in de celkern. Het maakt het DNA compact zodat het in de celkern past, verstevigt het en helpt het bij de regulatie van expressie van genen.

Het werk van het team onder leiding van Mieke Van Lijsebettens richt zich op het ontrafelen van de moleculaire netwerken die bijdragen tot de plantengroei. Daarbij onderzoeken zij op welke manier er wisselwerking is tussen signalen uit de omgeving en deze moleculaire netwerken. De ontwikkeling van bladeren wordt daarbij gebruikt als modelsysteem, met de zandraket (Arabidopsis thaliana) als modelplant.

Daarnaast heeft het team  de technologie van genetische modificatie van maïsplanten geïntroduceerd. Maïs is wereldwijd een belangrijke bron van calorieën en wordt ook veel verbouwd.

Maïs wordt nu gebruikt voor de vertaling van in het departement opgedane kennis naar een voor de landbouw relevant gewas. Met andere woorden, mogelijk interessante modificaties worden nu ook op maïs getest om na te gaan of ze in dit belangrijke model-landbouwgewas een meerwaarde bieden.
 

 Verwante onderzoeken aan VIB

 
 

 Nieuws