Brassinosteroïden

Onderzoeker:  Jenny Russinova (UGent)

Jenny Russinova en haar team bestuderen de manier waarop brassinosteroïde hormonen in planten instaan voor de groei van cellen. Ze onderzoeken de rol van aurora kinases bij de deling van het cytoplasma bij planten tijdens het proces van celdeling.
 


Brassinosteroïden

Brassinosteroïden zijn steroïde planthormonen die een belangrijke rol spelen in de groei en ontwikkeling van planten. Planten die deze hormonen missen, blijven erg beperkt in groei. Het effect van brassinosteroïde hormonen op de groei van planten werkt hoofdzakelijk via een mechanisme dat ervoor zorgt dat de plantencellen groter worden. Genen die instaan voor de verlenging van celwand en cytoskelet worden geactiveerd, terwijl genen die instaan voor de celdeling worden onderdrukt.

Brassinosteroïde hormonen verhogen ook de weerstand van planten tegen stress en plantpathogenen, en ze kunnen bepaalde traditionele pesticiden vervangen. Genen die betrokken zijn in de biosynthese en de aansturing van de brassinosteroïd signaalcascade kunnen gebruikt worden om op een gerichte wijze gewassen met een verhoogde opbrengst te ontwikkelen.

Jenny Russinova en haar team willen het verband tussen brassinosteroïden, celgroei en endoreduplicatie tot in detail doorgronden. Bij endoreduplicatie vindt er vermeerdering van het erfelijk materiaal plaats zonder dat dit leidt tot celdeling. Het team is vooral geïnteresseerd in de specifieke locatie in de cel van de complexen die instaan voor het doorgeven van de brassinosteroïde signalen. De locatie en het transport van die complexen bepalen de specificiteit en de doelmatigheid van het signaal. Hoe dat precies werkt, is vandaag te weinig bekend. Het team past daarom verschillende technieken toe om tot diep in de cel door te dringen en zaken zichtbaar te maken. Ze zoeken ook naar componenten die het doorgeven van de signalen kan blokkeren en onderzoeken de gevolgen ervan. En ze kijken ook naar de manier waarop de receptoren - waarop de brassinosteroïde hormonen aangrijpen - gereguleerd worden.
 

Aurora kinases in Arabidopsis thaliana

Aurora kinases zijn een belangrijke focus in het kankeronderzoek omdat die genen in 60% van alle borsttumoren verhoogd tot expressie blijken te komen. Aurora kinases zijn enzymen (‘biokatalysatoren’) die betrokken zijn in de celdeling in alle eukaryote organismen. Ze spelen een rol in de polarisatie en structurele organisatie van die celdeling. In Arabidopsis thaliana (‘zandraket’) – de laboratoriummuis van het plantenonderzoek – blijken drie leden van de aurora kinase familie aanwezig te zijn. Het onderzoek van enkele leden van het team van Jenny Russinova richt zich erop de functionele rol van aurora kinases in het proces van deling van het cytoplasma in arabidopsis te doorgronden en na te gaan met welke componenten die kinases interageren. Een aantal van die componenten is intussen geïdentificeerd. Nader onderzoek moet laten zien wat de effecten zijn van het verstoren van de activiteit van de aurora kinases in Arabidopsis.
 
 
Loading the player ...

 

Download de animatie in lage resolutie (wmv - 15 MB)

Download de animatie in hoge resolutie (mov - 47 MB)