Biologie van planten

Biotechnologie speelt een belangrijke rol bij de studie van de werking van planten. Door tot in het fijnste detail te ontrafelen hoe planten functioneren, kunnen gewassen geselecteerd worden die een hogere opbrengst leveren, resistent zijn tegen ziekten of geneesmiddelen aanmaken. Het onderzoek naar plantenbiologie is trouwens in een stroomversnelling geraakt door een Gentse uitvinding. Wetenschappers Jef Schell en Marc Van Montagu hebben eind jaren ’70 de methode uitgewerkt om planten genetisch te wijzigen met bacteriën – een methode die nu wereldwijd wordt toegepast. 
 

Belang van planten voor de mens

Zonder planten zou er op onze aarde geen leven zijn. Planten zorgen voor zuurstof en zijn een primaire bron van voedsel. Bijna alles wat leeft, kruipt, zwemt, loopt of vliegt is rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van planten. Naast leveranciers van zuurstof en voedsel, zijn planten voor de mens een duurzame bron van onder andere geneesmiddelen, hernieuwbare energie en bouwmaterialen.
 

Stijging van de voedselproductie

Het belang van planten zal enkel nog toenemen. De komende decennia zal de vraag naar voedsel explosief stijgen. De huidige bevolking van 7 miljard mensen groeit jaarlijks met tientallen miljoenen mensen aan. Nu al slagen we er niet in om aan één miljard mensen voldoende voedsel en een minimum levensstandaard te bieden. Dit probleem wordt, volgens de Wereldvoedselorganisatie (FAO), nog acuter als de wereldpopulatie groeit tot 8 à 11 miljard tegen 2050. Een hogere voedselproductie, onder meer mogelijk gemaakt door een betere kennis van planten, zal in belangrijke mate moeten bijdragen om dit probleem op te lossen.
 

Planten als producenten van bio-energie

Een ander probleem is de energievoorziening van een wereld die steeds gulziger naar energie snakt. Fossiele brandstoffen zijn op dit ogenblik de belangrijkste energiebron van de mens. De impact van de schaarser wordende reserves en de toenemende vraag naar deze grondstoffen is nu al merkbaar. Misschien kunnen planten in de toekomst een alternatief bieden voor fossiele brandstoffen. Planten zijn natuurlijke zonnepanelen, die in hun bladeren koolstofdioxide vastleggen in suikers. Die kunnen met moderne processen omgevormd worden tot hernieuwbare grondstoffen en biobrandstoffen zoals ethanol en biodiesel.
 
 
 

VIB-onderzoek naar planten

VIB-plantenonderzoekers bestuderen de vorming van complexe polymeren of ze doorgronden de plant als potentiële leverancier van geneesmiddelen of producent van alternatieve brandstoffen. Andere onderzoekers specialiseren zich in de groei van wortels of bladeren of in de ontrafeling van de celcyclus, die een cruciale rol speelt in dit groeiproces.
 
Anderzijds brengen de VIB-plantkundigen steeds meer de klassieke, reductionistische werkwijze in de moleculaire analyse – een gen per gen-identificatie en -functiebepaling – samen met de ontwikkeling van nieuwe technologieën die een springplank vormen naar de systeembiologie (de studie van organismen als geheel). Daarmee bevinden ze zich in de frontlinie van het plantenonderzoek. 
 
 
 
Loading the player ...

 

 

Dirk Inzé & Liesbeth Vercruyssen - Reportage Plattelandstv - 03/03/2014
Gentse plantwetenschappers ontrafelen een moleculair mechanisme dat bladgroei stimuleert - Persbericht