Duurzame landbouw en biotechnologie

In duurzame landbouw speelt biotechnologie een belangrijke rol, vooral bij de veredeling van gewassen. Heel wat hedendaagse gewassen zijn veredeld met behulp van biotechnologische technieken. Zo wordt er wereldwijd op grote schaal maïs en katoen geteeld die resistent gemaakt zijn tegen bepaalde insecten. Ook de soja die de basis vormt van het gros van het veevoeder dat in ons land wordt geïmporteerd, is een biotechgewas.

De techniek die over heel de wereld wordt gebruikt om planten genetisch te wijzigen is bovendien een Gentse uitvinding. Marc Van Montagu en Jeff Schell ontdekten hoe ze een bacterie konden gebruiken om nieuwe eigenschappen toe te voegen aan planten.

De belangrijkste toepassingen van biotechnologie in de landbouw vandaag zijn:

Door de toegenomen kennis over de werking en de biologie van planten, zijn er in de toekomst nog tal van nieuwe toepassingen van biotechnologie in de landbouw te verwachten:

  • droogteresistentie
  • opbrengstverhoging
  • verlaagd gebruik van pesticiden en meststoffen

Kennis opbouwen over de werking van planten

Steeds vaker lezen we in de krant dat ‘het genoom van een plant gekraakt is’, dat, met andere woorden, wetenschappers de volledige genetische code (DNA) van die plant ontcijferd hebben. Maar het is niet omdat je een tekst kunt lezen dat je hem ook begrijpt.

De volgende stap is de functie van de genen te bepalen, en dit liefst in relatie tot de andere genen van de plant. Zo kunnen wetenschappers ook van complexe eigenschappen, die door meer dan 1 gen bepaald worden - voedingskwaliteit bijvoorbeeld –, achterhalen hoe ze werken.

Overal ter wereld zetten wetenschappers zich in om de moleculaire mechanismen en levensprocessen in planten te ontcijferen. Dit gaat verder dan het ontcijferen van de DNA-code. Ze willen heel het ‘systeem’ dat ‘plant’ heet, doorgronden: blootleggen hoe alles functioneert en hoe de verschillende genen, eiwitten en biologische processen in elkaar grijpen.

Daarom is doorgedreven basisonderzoek naar de werking van planten noodzakelijk. Als we beter begrijpen hoe planten omgaan met droogte, de vorming van vruchten of verdediging tegen insecten of schimmels, dan kan die kennis gebruikt worden om nieuwe eigenschappen te geven aan landbouwgewassen.