Duurzame landbouw en biotechnologie

Kennis opbouwen over de werking van planten

Steeds vaker lezen we in de krant dat ‘het genoom van een plant gekraakt is’, dat, met andere woorden, wetenschappers de volledige genetische code (DNA) van die plant ontcijferd hebben. Maar het is niet omdat je een tekst kunt lezen dat je hem ook begrijpt.

De volgende stap is de functie van de genen te bepalen, en dit liefst in relatie tot de andere genen van de plant. Zo kunnen wetenschappers ook van complexe eigenschappen, die door meer dan 1 gen bepaald worden - voedingskwaliteit bijvoorbeeld –, achterhalen hoe ze werken.

Overal ter wereld zetten wetenschappers zich in om de moleculaire mechanismen en levensprocessen in planten te ontcijferen. Dit gaat verder dan het ontcijferen van de DNA-code. Ze willen heel het ‘systeem’ dat ‘plant’ heet, doorgronden: blootleggen hoe alles functioneert en hoe de verschillende genen, eiwitten en biologische processen in elkaar grijpen.

Daarom is doorgedreven basisonderzoe​k naar de werking van planten noodzakelijk. Als we beter begrijpen hoe planten omgaan met droogte, de vorming van vruchten of verdediging tegen insecten of schimmels, dan kan die kennis gebruikt worden om nieuwe eigenschappen te geven aan landbouwgewassen. ​

Duurzame landbouw en biotechnologie​

In duurzame landbouw speelt biotechnologie een belangrijke rol, vooral bij de veredelin​g van gewassen. Heel wat hedendaagse gewassen zijn veredeld met behulp van biotechn​ologische technieken. Merker-gebaseerde veredeling maakt bijvoorbeeld gebruik van biotechnologische kennis om de diagnose te stellen over aan- of afwezigheid van specifieke genen​. 

Lees meer over plantenveredeling in het achtergronddossier 'Het verleden, heden en de toekomst van plantenveredeling'.​