Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die van biomassa, zoals bijvoorbeeld planten, zijn gemaakt. Planten halen CO2 (kooldioxide) uit de lucht, en zetten dat om in suikers en zuurstof. Zuurstof die wij dan kunnen inademen. Als je nadien de planten verbrandt, ontstaat opnieuw CO2, dat weer in de lucht terechtkomt. De kring is gesloten.
 

De inzet: het klimaat

CO2 is een 'broeikasgas': het houdt warmte vast. Zolang er evenveel CO2 uit de lucht verdwijnt als er weer in terechtkomt, is er niets aan de hand: de aarde blijft even warm. Maar wij mensen verstoken 'fossiele brandstoffen': steenkool, olie en aardgas die we vanonder de grond halen, en die nieuw CO2 in de lucht brengen wanneer we ze verbranden. Daardoor wordt de aarde steeds warmer, met alle gevolgen van dien.
 

Planten als grondstof

Biobrandstoffen zijn van planten gemaakt. Als we ze verstoken, brengen we gewoon het CO2 terug in de lucht dat de planten er eerst zelf hadden uitgehaald.
(De vergelijking is niet helemaal eerlijk, omdat bij de kweek van de planten voertuigen en meststoffen zijn ingezet, waarvoor ook fossiele brandstoffen zijn gebruikt. Maar toch.)
 
Met biobrandstoffen alleen zullen we de opwarming van de aarde niet stoppen, maar ze zijn wel een deel van de oplossing, naast energiebesparing en andere vormen van niet-fossiele energie, zoals wind- en zonne-energie.
 

Verschillende bronnen

Je kunt biobrandstof halen uit graan, suikerriet, maïs, snelgroeiende grassen, hout, koolzaad, oliehoudende planten, gebruikte frituurolie, algen ...
 

Verschillende brandstoffen

Uit planten die suikers bevatten in een of andere vorm (suiker, zetmeel, houtvezels) kun je ethanol of andere alcoholen maken. Oliehoudende planten lenen zich tot diesel. Maar ook waterstof en biogas kun je uit plantaardig materiaal halen.
 

Verschillende generaties

Biobrandstoffen van de 'eerste generatie' worden gemaakt van voedselplanten, of bezetten landbouwgrond die dan niet meer voor voedselproductie gebruikt kan worden. Biobrandstoffen van de 'tweede generatie' gebruiken niet-voedselplanten die groeien op niet-landbouwgrond. De gewijzigde populieren van VIB behoren tot de tweede generatie.
 

Nieuwe industrietak

De tijd zal uitwijzen welke biobrandstof het duurzaamst, goedkoopst, handigst is. Het onderzoek begint de laboratoria te verlaten, en jonge bedrijven zorgen op dit ogenblik voor de volgende fase: de ontwikkeling. Deze bedrijven zullen zich vestigen waar een gunstig ondernemingsklimaat heerst en de wetenschappelijke expertise aanwezig is. Dat zou dus in Vlaanderen kunnen zijn, ware het niet dat de lijdensweg van de gewijzigde populieren van VIB aantoont dat er op dit ogenblik in België geen rechtszekerheid heerst.
 
Achtergrondinformatie