Voedselveiligheid van genetisch gewijzigde gewassen

In dit achtergronddossier bespreken we de wetenschappelijke stand van zaken wat de voedselveiligheid van GGO-gewassen betreft. Net zoals er wetenschappers zijn die de opwarming van de aarde ontkennen of die de bewezen effectiviteit van vaccinaties naast zich neerleggen, zullen er altijd mensen zijn – zelfs vanuit de wetenschappelijke sector – die beweren dat de GGO-technologie op zich gevaren voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Er is echter geen enkel wetenschappelijk argument te vinden om te   twijfelen aan de veiligheid van de GGO-technologie. Voedselveiligheidsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten hebben de afgelopen dertig jaar op grote schaal GGO-gewassen getest en bestudeerd. Op basis hiervan is er een grote wetenschappelijke consensus over de veiligheid van de GGO-technologie. De toepassing ervan moet daarentegen geval per geval geëvalueerd worden vooraleer een teelt- en/of
gebruikstoelating verleend kan worden door de lokale overheden.

Download pdf of bestel een papieren versie (enkel binnen België)