Van plant tot gewas: Het verleden, heden en de toekomst van plantenveredeling

Wanneer het woord plantenbiotechnologie valt, gaat dit bijna steeds samen met een discussie rond genetisch gewijzigde (GGO-) gewassen. Echter, het doelgericht genetisch aanpassen van gewassen met behulp van de GGO-technologie is slechts een van de vele mogelijkheden om planten beter te doen beantwoorden aan onze behoeften. In dit achtergronddossier schetsen we hoe de gewassen die we van vandaag kennen, geëvolueerd zijn uit de natuur. Vooral de rol van de mens wordt hierbij toegelicht.

Sinds het ontstaan van de landbouw – zo’n 10.000 jaar geleden – heeft de mens planten naar zijn hand gezet. Door het selecteren en kruisen van planten werden deze langzaam maar zeker aangepast aan onze behoeften. Met de opkomst van nieuwe veredelingstechnieken komt een discussie op gang over de noodzaak, potentiële risico’s en regelgevingtechnische aspecten ervan. Als gevolg van het debat rond GGO’s krijgen bepaalde nieuwe veredelingstechnieken – vaak aangeduid met de afkorting NBT (afkomstig van New Breeding Technologies) – steeds meer aandacht, vooral uit regelgevingtechnisch oogpunt. In dit dossier leggen we uit hoe deze technieken werken, op welke punten ze verschillen van algemeen aanvaarde methoden en wat hun voordeel is ten opzichte van de traditionele veredelingstechnieken.

Download pdf of bestel een papieren versie (enkel binnen België)