Effect van genetisch gewijzigde gewassen op het milieu

Samen met het eerder verschenen achtergronddossier “Voedselveiligheid van genetisch gewijzigde gewassen” vormt dit dossier een tweeluik rond de veiligheid van ggo-gewassen. In dit dossier wordt de impact van ggo-gewassen op het milieu besproken.

Iedere landbouwactiviteit, inclusief het telen van een bepaald gewas, heeft een impact op het milieu. Teeltschema’s bepalen welke onkruiden en insecten er voorkomen in het veld, landbouwmachines drukken de bodem samen, verbruiken brandstof en stoten CO2 uit, terwijl meststoffen en pesticiden bij overmatig gebruik kunnen achterblijven in en op de bodem. Verder kan ook een kenmerk van een gewas (bijvoorbeeld insect-resistentie), de impact op het milieu beïnvloeden.

Dit dossier heeft tot doel een genuanceerd antwoord te bieden op de bezorgdheden die bestaan rond de milieu-impact van ggo-gewassen. De impact – positief of negatief – hangt af van het gewaskenmerk en de teeltmethode, maar niet van de gebruikte veredelingstechnologie. Via plantenveredeling kunnen planten ontwikkeld worden die de impact van het telen van gewassen op het milieu verkleinen.

Download pdf