BT katoen in India - Een succesverhaal voor milieu en lokale welvaart

Nergens ter wereld zijn er meer katoenvelden dan in India. De laatste tien jaar beleeft de katoenteelt er een opmerkelijk groeiverhaal: de productie, de opbrengst per hectare en de totale oppervlakte waarop katoen wordt verbouwd, stegen naar recordhoogtes. De Indiase katoenboeren staan vandaag in voor 21% van de wereldproductie.
Vanzelfsprekend is er meer dan één reden waarom de katoenteelt in India in de lift zit. Wie echter de cijfers bekijkt, zal opmerken dat die groei samenvalt met de introductie van Bt-katoen, een katoensoort waarin genen werden ingeplant van de bodembacterie Bacillus thuringiensis - vandaar de naam Bt-katoen. Deze genen produceren eiwitten die de plant beschermen tegen de bolworm, een notoire belager van de katoenplant.