Aardappelen

Dossier Amflora

Amflora is een genetisch gewijzigde aardappelvariëteit van het chemieconcern BASF. De aardappel heeft een gewijzigde zetmeelsamenstelling. In deze aardappel wordt enkel nog amylopectine geproduceerd, terwijl aardappelen van nature een mengsel van amylose en amylopectine produceren. De Amflora-aardappel wordt niet gegeten, maar wordt louter geteeld voor industriële toepassingen. Het is een zogenoemde ‘zetmeelaardappel’. Het amylopectine wordt onder andere gebruikt in de papierindustrie, de textielindustrie, in kleefstoffen en in bouwmaterialen.

De markttoelating van Amflora heeft heel wat voeten in aarde gehad, deels doordat er veel discussie is geweest over de aanwezigheid in de aardappelen van een antibioticumresistentiemerker. De Europese Commissie gaf op 2 maart 2010 na een 13-jaar durende procedure groen licht voor de marktintroductie van de aardappel.

De genetisch gewijzigde aardappel Amflora van BASF is uiteindelijk slechts kort op de markt is geweest. In 2013 vernietigde het Europees Gerecht, de rechtbank van eerste aanleg van de Europese Unie, de teelttoelating voor de Amflora. Het Gerecht oordeelde dat “de Europese Commissie de procedurele verplichtingen op een substantiële wijze heeft geschonden en op die manier gepoogd heeft de lidstaten buiten spel te zetten”. Meer info leest u hier.

In dit achtergronddossier geeft VIB een overzicht van de wetenschappelijke kennis over de Amflora-aardappel.

Download pdf