Dossier Séralini

Op woensdag 19 september 2012 publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift Food and Chemical Toxicology online een studie van de hand van Gilles-Eric Séralini en zijn collega’s over vermeende effecten van genetisch gewijzigde maïs en het herbicide Roundup op de gezondheid van ratten1. Volgens Séralini gaf de studie alarmerende resultaten. Hij stuurde schokkende beelden de wereld in van ratten met grote tumoren, die gretig door de media werden gekopieerd. Er volgde heel snel zware kritiek op de studie. Verschillende wetenschappers wezen op grote tekortkomingen in de studie en stelden verschillende vragen. Er werd onder andere een petitie gelanceerd met de vraag aan Séralini om alle achterliggende data van de studie vrij te geven.


Ook VIB heeft geschokt gereageerd op de beelden en de boodschappen die door
de studie in de media werden uitgelokt. Laat duidelijk zijn dat VIB op geen enkele
wijze betrokken is bij de ontwikkeling van de in de studie gebruikte NK603 maïs, en dat VIB geen enkel belang heeft bij het herbicide Roundup. Maar VIB is wel een
wereldautoriteit in het plantenonderzoek waarbij genetisch gewijzigde planten als
onderzoeksmiddel worden gebruikt.


In dit achtergronddossier geeft VIB een analyse over studie van Gilles-Eric Séralini et al.

Download pdf