Brochure 'Erfelijkheid bij de mens'

​De brochure Erfelijkheid bij de mens: aan genen zijde (pdf - 1,3MB) geeft informatie over genetische ziekten, risico’s en tests. Het onderzoek naar erfelijk overdraagbare aandoeningen staat niet stil. Wetenschappers trachten de genetische oorzaak te achterhalen en proberen de achterliggende biologische processen bloot leggen. Tegelijkertijd besteedt de brochure aandacht aan de psychosociale en ethische aspecten van de erfelijkheidsproblematiek. DEZE BROCHURE IS TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR.