Brochure 'Biotechnologie en planten'

De brochure Biotechnologie en planten (pdf - 2,1MB) beschrijft hoe biotechnologen planten tot in het diepst van hun vezels proberen te begrijpen en hoe ze deze kennis kunnen gebruiken om de hedendaagse landbouw efficiënter te maken. Zonder planten is leven op aarde niet mogelijk. Ze zijn een bron van zuurstof en voedsel, maar ook van geneesmiddelen, hernieuwbare energie, bouwmaterialen, enzovoort. De groeiende wereldbevolking vraagt gewassen met een hogere opbrengst, of met verhoogde weerstand tegen ziektes of droogte.