Banaan, het groene goud van het Zuiden

Wereldwijd kent en eet iedereen bananen. Met een jaarlijkse productie van 145 miljoen ton in meer dan 130 landen en een economische waarde van 44,10 miljard dollar, vormen bananen het vierde belangrijkste voedselgewas ter wereld. Aangezien bananen als basisvoedsel dienen voor 20 miljoen mensen in Oost-Afrika en voor 70 miljoen in West- en Centraal-Afrika, is Afrika zeer afhankelijk van de bananenteelt, zowel voor voedselzekerheid, inkomen als werkzekerheid. Om de voedselzekerheid in Afrika, Azië en Latijns-Amerika enerzijds en de wereldwijde export van bananen anderzijds in de toekomst te blijven garanderen, is er dringend nood aan verbeterde bananenvariëteiten met verhoogde opbrengst en voedingswaarde en die resistent zijn tegen alle belagers.

Dit achtergronddossier bespreekt de methodes om nieuwe, verbeterde bananenvariëteiten te genereren, die bijdragen tot een duurzame, milieuvriendelijke en economisch rendabele landbouw.

Meer info