Wat is biotechnologie

Biotechnologie, kort gezegd, is technologie gebaseerd op biologie. Biotechnologie maakt gebruik van dieren, planten, bacteriën of andere levende wezens voor de ontwikkeling van medicijnen, voedsel of nieuwe stoffen. Dat gaat van het maken van kaas tot het kweken van bacteriën die vaccins produceren. Ook wetenschappelijke onderzoekers maken veel gebruik van biotechnologie.

  • ​​​​​​​De klassieke biotechnologie was vooral begaan met de traditionele technieken om dieren en planten te kweken, en het gebruik van bacteriën, gisten en schimmels voor de productie van brood, bier, wijn en kaas.
  • De moderne biotechnologie duwt deze technieken een eind verder: ze past de eigenschappen van bacteriën, planten en dieren aan door rechtstreeks in te grijpen op het DNA, de code van alle erfelijke informatie.

Welke toepassingen kent biotechnologie?

Geneeskunde
Momenteel zijn er meer dan 250 biotechnologische geneesmiddelen en vaccins beschikbaar voor patiënten. Daarvan zijn er veel gericht op ziektes die vroeger onbehandelbaar waren. Dit wordt ook rode biotechnologie genoemd.

Landbouw
Miljoenen boeren over de hele wereld gebruiken biotechnologie om de opbrengst van landbouwgewassen te verhogen, schade door ziekten en plagen te voorkomen, of gewassen te beschermen tegen extreme omstandigheden zoals droogte.

Voeding
Biotechnologie speelt een belangrijke rol bij de productie van heel wat voedingsmiddelen. De belangrijkste toepassingen van biotechnologie in onze voeding vinden we in de levensmiddelenindustrie. Bij het bakken van brood en het produceren van fruitsap komt er flink wat biotech kijken.

Industrie

In de industrie wordt biotechnologie ingezet om productieprocessen sneller en duurzamer te laten verlopen. Enzymen, bacteriën en schimmels worden omgebouwd tot mini-fabriekjes. Die helpen bij het bleken van een hele rist aan toepassingen: het bleken van papier, de productie van waspoeders die werken op lage temperatuur, leerlooien... Toepassingen in voeding en industrie vallen onder de noemer witte biotechnologie.

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappers gebruiken de technieken van de biotechnologie om inzicht te verwerven in hoe het leven in elkaar zit - tot in het fijnste detail. Hoe werkt een cel? Wat is DNA? Hoe gedragen eiwitten zich? Daarbij maken ze gebruik van bacteriën, schimmels en proefdieren. Die kennis levert inzicht in waarom de ene mens ziek wordt en de andere niet. Of het leert ons hoe planten groeien. Of hoe we gisten kunnen aanpassen. Dat is dan weer kennis die kan toegepast worden in geneeskunde, landbouw, voeding en industrie. Ook de wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) maken veelvuldig gebruik van biotech voor hun onderzoek.

> Lees meer over standaardtechnieken in biotechnologisch onderzoek

  

 

 Educatief

 

biotechnologie   
'​
Biotechnologie maakt gebruik van levende wezens voor de ontwikkeling van medicijnen, voedsel of nieuwe brandstoffen.'