Modelorganismen

 

Download hier de tekst van het nieuwe VIB-achtergronddossier​

Modelorganismen zijn planten, dieren, schimmels of bacteriën die gebruikt worden als model voor het medisch en biologisch onderzoek. Deze organismen zijn in detail bestudeerd en zijn makkelijk te kweken. Het ideale modelorganisme vertoont grote gelijkenis met de organismen (volledig of voor bepaalde organen) waar het model voor staat:

  • Muizen onder andere voor kankeronderzoek bij mensen
  • Fruitvliegen voor hersenonderzoek
  • Zebravissen voor ontwikkelingsonderzoek
  • Arabidopsis (of zandraket) voor plantenonderzoek
  • Gisten voor genetisch onderzoek

 

Waarom zijn dierproeven nodig?

Er worden in België, maar ook daarbuiten, dierproeven uitgevoerd. Die proeven zijn noodzakelijk om geneeskundig onderzoek uit te voeren dat onmogelijk op mensen kan worden gedaan. VIB-wetenschappers gebruiken proefdieren om het functioneren van het menselijk lichaam in ziekte en gezondheid beter te doorgronden. De verschillende moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van ziekte moeten ontrafeld worden. Dit kan vandaag niet zonder voor een deel gebruik te maken van diermodellen.

 

Enkele nuttige links

VIB infographic over het gebruik van dieren in biomedisch onderzoek

KU Leuven - wetenschappelijk onderzoek met behulp van proefdieren

Federale Overheidsdienst - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Infopunt proefdieronderzoek

Understanding animal research

Basel declaration on animal research

 

Recent in het nieuws

 

 Nieuws