Eiwitten

EIWITTEN: structuur en functie

Eiwitten voeren alle processen uit die cellen nodig hebben om te overleven. Enerzijds zijn er cellen met een structurele functie. Zij vormen het bouwmateriaal voor de cel. Daarnaast is er een heel gamma eiwitten met een doe-functie. Ze staan in voor het overleven, groeien, delen en goed functioneren van de cel.
 
Eiwitten voeren de taken van de cel uit
Om goed te kunnen functioneren maakt elke cel duizenden eiwitten aan. Voor elke celfunctie zijn één of meerdere eiwitten nodig. Spierbewegingen, denkprocessen, suikerafbraak en zuurstoftransport zijn slechts enkele voorbeelden van processen waarvoor de eiwitten instaan.

  • Structurele eiwitten: in alle compartimenten van alle cellen. 
  • Doe-eiwitten: enkel daar waar ze hun specifieke taak moeten uitvoeren. Ze helpen onder andere bij
    • Delen
    • Vastkleven aan andere cellen, voor de vorming van weefsels of organen
    • Communicatie met andere cellen

Naast de chemische samenstelling is de ruimtelijke structuur van een eiwit van belang voor het uitvoeren van zijn functie. De wijze waarop eiwitten zich vouwen en ontvouwen in de 3D-ruimte bepalen mee de werking van de molecule.

Cellen maken enkel de nodige eiwitten aan

Hoe weet een cel welk eiwit er nodig is? Elke cel in je lichaam bevat exact dezelfde genetische info. En toch gebruikt de cel enkel de genetische info voor de eiwitten die hij nodig heeft. De rest van de genetische info is geïnactiveerd. [vib.be/eiwitsynthese]!
 

Proteoom: alle eiwitten van een (deel van een) organisme

De verzameling van alle eiwitten van een organisme of van een cel noemt men het proteoom. Heel wat wetenschappers leggen zich toe op de proteomen van mens, dieren, planten en micro-organismen. Een belangrijk onderdeel van dit soort onderzoek, of proteomics, is achterhalen welke interacties eiwitten onderling aangaan. De verzameling van alle interacties in een cel noemt men ook wel het interactoom.
 

 

 

 Educatief

 
 

 Nieuws

 

VIB-onderzoek naar eiwitten