Bio-informatica

Bio-informatica is de wetenschap die de nieuwste inzichten uit de informatica, wiskunde en ICT gebruikt voor biologisch onderzoek. Er is steeds meer nood aan bio-informatici omdat modern onderzoek zoals genomics en proteomics een stortvloed aan gegevens oplevert. De DNA-code van één mens loopt al in de miljarden basenparen. Bij proteomics-onderzoek wordt de interactie van honderden eiwitten tegelijkertijd bestudeerd. Bio-informatica wordt ingezet om al die informatie te interpreteren en patronen te ontdekken in al die datapunten. Daarvoor gebruiken bio-informatici krachtige computers en slimme software. Bio-informatica is een multidisciplinaire wetenschap bij uitstek, bedreven door teams bestaande uit biologen, geneeskundigen, bio- en burgerlijk ingenieurs en wiskundigen en statistici.
 
Binnen VIB zijn er heel wat bio-informatici actief. Zij verwerken de complexe datasets uit toegepast onderzoek om modellen te ontwikkelen of resultaten te analyseren. Bio-informatica wordt toegepast in heel wat domeinen, van kankeronderzoek over evolutieleer tot studies van micro-organismen in darmen en oceanen.
 

Meer info

 

 Educatief

 
 

 Nieuws